Aarhus 1900 Gang & Motion

 

Nyheder

 

 

• 27. oktober 2019 »

Nye gåtider!

 

• 14. oktober 2018 »

Efterårs/vintertider

 

• 18. august 2018 »

Årets udflugt

 

 

 

Se alle nyheder

 

 

 15. marts 2010

 

 

Foredrag om strålebehandling

 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved mandag den 31. maj kl. 18:30 til et spændende foredrag om strålebehandling.

Gang & Motion har fået en aftale i stand med Klaus Seiersen, der er hospitalsfysiker på Århus Sygehus. Foredraget vil foregå i læringscentret på Århus Sygehus, Nørrebrogade.

Vi har modtaget flg. oplæg fra Klaus Seiersen:

Strålebehandling af kræftpatienter

Af Klaus Seiersen, ph.d., hospitalsfysiker på Århus Sygehus

Omkring en tredjedel af alle mennesker vil i løbet af livet opleve at få kræft - og omkring halvdelen heraf vil ikke overleve sin sygdom!

Moderne kræftbehandling er baseret på kombinationer af kirurgi, kemoterapi og stråleterapi, og netop strålebehandling er en yderst specialiseret og højteknologisk behandling, der kun tilbydes på 6 af landets hospitaler. Stråler benyttes ligeligt til palliativ (smertelindrende og livsforlængende) og egentligt kurativ behandling. De primære diagnosegrupper omfatter blandt andet bryst- og prostatakræft samt kræft i hovedhalsregionen, men også patienter med kræft i blandt andet lunger, blære, tarm, hjerne, lever, arme og ben tilbydes rutinemæssigt strålebehandling.

Strålebehandling udføres typisk med hård røntgenstråling, der beskadiger levende cellers DNA, så cellerne dør. Formålet med behandlingen er at afsætte størst mulig dosis i det syge kræftvæv, mens man forsøger at skåne det omkringliggende raske væv. Behandlingen, der forberedes i fællesskab mellem læger, radiografer og fysikere, planlægges på 3D-modeller af patienternes anatomi, hvorefter en computer beregner, hvor stor en dosis henholdsvis kræfttumor og raske organer vil modtage.

Hele behandlingen er baseret på, at patienten ligger på den helt rigtige måde ved hver eneste behandling, og derfor udvikles der hele tiden nye lejringsmetoder og behandlingsformer, der styres af røntgenbilleder taget direkte ved behandlingsapparatet.

I foredraget vil jeg give en introduktion til kræftsygdomme og derefter gennemgå grundlaget for strålebehandling. Specielt vil jeg se på behandlingen fra mit eget synspunkt som fysiker, hvilket vil sige arbejdet med dosisplanlægning, specielle teknikker, præcisionsbehandlinger samt igangværende udviklingsarbejde, der skal føre til fremtidige behandlingsformer. Der vil desuden være mulighed for en rundvisning i Stråleterapien på Århus Sygehus.

Nærmere vedr. mødested følger.

Bedste hilsner Bestyrelsen

 

 

 

 

 

 

Vidste du at stavgang er et godt alternativ til træning af konditionen og vil for de fleste være en meget effektiv måde at træne på frem for bare at gå almindeligt.